rozmiar

kontrast

 Akredytacja 2021. Wirtualny spacer po infrastrukturze WIŚIE PK

Trwa proces akredytacji kierunków INŻYNIERIA ŚRODOWISKA oraz ENERGETYKA przez PKA. W dobie pandemii postanowiliśmy zaprosić członków komisji na wirtualny spacer po naszym Wydziale, by naocznie mogli sie przekonać, że dysponujemy infrastrukturą dydaktyczną oraz naukowo-badawczą, które w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym kształceniu na kierunkach w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Warto dostrzec jaką nowoczesną, przyjazną i funkcjonalną przestrzeń stworzyliśmy dla naszych studentów. 

W procesie kształcenia ogromne znaczenie mają laboratoria specjalistyczne wyposażone w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową oraz badawczą, gwarantujące wysoki poziom zajęć z przedmiotów specjalnościowych, czy badań w ramach realizowanych tam prac dyplomowych, naukowo‐badawczych i doktorskich.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Państwa, którzy wystąpili w filmach, oprowadzając po laboratoriach WIŚIE PK i wyczererpująco przedstawiając ich możliwości.
 
W filmie dotyczącym inżynierii środowiska są to w szczególności Państwo:
 • dr Michał Polus, Katedra Technologii Środowiskowych 
 • dr inż. Andrzej Mączałowski, Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
 • dr inż. Karolina Łach, Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
 • dr hab. inż. Jerzy Mikosz, Kierownik Katedry Technologii Środowiskowych
 • dr inż. Dominika Łomińska-Płatek, Katedra Technologii Środowiskowych
 • dr inż. Justyna Górka, Katedra Technologii Środowiskowych
 • dr hab. inż. Andrzej Bielski, prof PK, Kierownik Katedry Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
 • dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK, Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
 • dr inż. Joanna Studencka, Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
 • dr inż. Jarosław Müller, Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
 • dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. PK, Kierownik Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
 • dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof PK, Kierownik Katedry Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej.

W roli przewodnika wystapił dr inż. Piotr Beńko, prodziekan ds. kształcenia na akredytowanym kierunku inżynieria środowiska,

a jako gospodarz na Wydziale Dziekan WIŚIE PK dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK.
 
 

 

 

W filmie prezentującym kierunek energetyka w rolę przewodnika wcielił się dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof PK, prodziekan ds. nauki oraz kształcenia na akredytowanym kierunku.

Wiedzą na temat laboratoriów podzielił się prof. dr hab. inż. Jan Taler, członek korespondent PAN, Kierownik Katedry Energetyki.

Natomiast laboratoria komputerowe pokazywał dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK z Katedry Energetyki. 

 
 


data publikacji: 17.03.2021 r. przez: MP, 943 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt