„O włos od pomocy na PK”

W ¶rodę 27 listopada w godzinach od 9.00-17.00 na Wydziale Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki w sali 317 odbywać się będzie wielkie cięcie – najlepsi krakowscy fryzjerzy przeprowadz± metamorfozy darczyńców.

¦cięte włosy zostan± wykorzystane do produkcji peruk, które współorganizator wydarzenia – Stowarzyszenie Mówimy NIEboRAKOWI – przekaże następnie dzieciom zmagaj±cym się z chorob± nowotworow±.

 

 

Utrata włosów jest bardzo częstym skutkiem ubocznym chemioterapii i powoduje to u małych pacjentów dodatkowy stres. Podarowana peruka podnosi pewno¶ć siebie małego pacjenta i pomaga mu znosić trudy zwi±zane z chorob± i leczeniem.

Włosy mog± oddać nie tylko studenci Politechniki Krakowskiej. W akcji może wzi±ć udział każdy, także dzieci. Minimalna długo¶ć włosów do oddania powinna wynosić co najmniej 30 cm. Włosy mog± być farbowane, zbliżone kolorem do naturalnego odcienia, ale nie rozja¶nione. Aby wzi±ć udział w akcji „O włos od pomocy” należy dokonać rejestracji za pomoc± internetowego formularza.

 

Osoby, które nie będ± mogły zjawić się na Politechnice 27 listopada lub wol± skorzystać z usług swojego ulubionego salonu fryzjerskiego mog± przekazać ¶cięte włosy bezpo¶rednio organizatorom akcji. Prawidłowo obcięte włosy będ± przyjmowane przez cały listopad oraz grudzień w biurze Samorz±du Studenckiego PK w pok. 107, budynek SJO na kampusie przy ul. Warszawskiej 24.

 

Wydarzenie na Facebooku >>>

 

Poprzednie edycje akcji „O włos od pomocy na PK” cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

W 2016 r. Politechnika była pierwsz± uczelni± w Krakowie, gdzie zorganizowano takie wydarzenie. Pomysłodawczyni± była ówczesna studentka WI¦ PK - Marlena Kubas (na zdjęciu obok).

 

 

Na zdjęciach: Akcja „O włos od pomocy na PK” w roku 2016 i 2018 r. / fot. Jan Zychdata publikacji: 18.11.2019 r. przez: MP, 702 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ¦RODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DˇBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastępca kierownika:
dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Małgorzata Mi¶kiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

¦-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
¦-2 Katedra Energetyki                  
¦-3 Katedra Wodoci±gów, Kanalizacji i Monitoringu ¦rodowiska
¦-4 Katedra Technologii ¦rodowiskowych
¦-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
¦-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt